Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu napojka.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Soare sekt a.s., se sídlem: Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 63144964. Bankovní spojení - 2110914312 / 2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., email: info@napojka.cz, telefon +420 242 486 897.

 

Prodávající sděluje, že

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;
 • neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění;
 • v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), kupující – spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůty, práva a povinnosti spotřebitele při odstoupení jsou uvedena v poučení;
 • smlouva se uzavírá v českém jazyce;
 • uzavřená smlouva bude uložena u prodávajícího, spotřebitel k ní nemá přístup,
 • v případě, že kupující – spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru státního dozoru.
 • není registrovaným distributorem lihu a prodávaný líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

 

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy za objednávku závaznou.

Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. Na žádost prodávajícího je kupující povinen prokázat svoji totožnost v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 

 

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

Fotografie k produktům jsou pouze ilustrační, nemusí se shodovat s produktem.

 

IV. Způsoby platby a dopravy

Způsoby platby a dopravy pro celou ČR jsou uvedené přímo na internetové stránce obchodu.

 

V. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do deseti pracovních dnů. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího – spotřebitele

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží vyrobeného podle přání spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, viz i poučení. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář.

4. Prodávající není, v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku, povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než obdrží zboží vrátí nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši spotřebitel. 

5. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech

 • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
 • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
 • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci Ochrana osobních údajů, bezpečnost.

 

IX. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Reklamační řád.

 

X. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: www.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí pro řešení sporů online.

V Praze, dne 20.3.2024